Συμβόλαιο Υποστήριξης Silver


Δεκαπενθήμερος έλεγχος βάσης και optimization αυτής για μέγιστη ταχύτητα

Μηνιαίος έλεγχος ασφαλείας για μέγιστη ασφάλεια του e-shop

Μηνιαίος γενικός έλεγχος ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας

3 ώρες μηνιαίου IT support για επιπλέον ανάγκες του πελάτη

"Silver" προτεραιότητα στα αιτήματα υποστήριξης, όχι μονο με support ticket αλλά και τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες

Σταματήστε να σκέφτεστε τεχνικά προβλήματα, hacks, την ασφάλεια των sites σας, bots ή οτιδήποτε άλλο κακόβουλο και επικεντρωθείτε στη δουλειά σας! Με τον χρόνο που θα σας εξοικονομήσει ένα Support Contract από τη Hostmein θα μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τους υπάρχοντες αλλά και τους νέους πελάτες σας. Για όλα τα υπόλοιπα αφήστε τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους της Hostmein να ασχοληθούνε με όλα τα υπόλοιπα!

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα Support Contracts!

Καλέστε στο 212 213 5061 ή ανοίξτε ένα αίτημα υποστήριξης για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας!