Πακέτα IDERA CDP Backup για Virtual Servers

 • IDERA CDP Backup Server 100GB

  €20.00/mo
  Order Now
  • Το πακέτο IDERA CDP Backup Server 100GB είναι συμβατό με όλους τους Virtual Servers linux & Windows.

 • IDERA CDP Backup Server 200GB

  €35.00/mo
  Order Now
  • Το πακέτο IDERA CDP Backup Server 200GB είναι συμβατό με όλους τους Virtual Servers linux & Windows.
 • IDERA CDP Backup Server 500GB

  €70.00/mo
  Order Now
  • Το πακέτο IDERA CDP Backup Server 500GB είναι συμβατό με όλους τους Virtual Servers linux & Windows.
 • IDERA CDP Backup Server 1000GB

  €110.00/mo
  Order Now
  • Το πακέτο IDERA CDP Backup Server 1000GB είναι συμβατό με όλους τους Virtual Servers linux & Windows.