Νέο Αίτημα Υποστήριξης

Νέο Αίτημα Υποστήριξης

Αν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας στην βάση συχνών ερωτήσεων, μπορείτε να υποβάλετε μια αίτηση υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


  Τμήμα Πωλήσεων

τμήμα μελέτης έργων και έκδοσης προτάσεων συνεργασίας


  Τμήμα Υποστήριξης

τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών και επίλυσης τεχνικών θεμάτων


  Τμήμα Μάρκετινγκ

πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και προώθηση δικτυακών τόπων και επιχειρήσεων


  Τμήμα Προγραμματιστών

τμήμα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, modules και custom κώδικα php, jquery, mysql, javascript, html κ.α.


  Τμήμα Τιμολόγησης

Λογιστήριο