Βάση Συχνών Ερωτήσεων

Πώς κάνουμε Force το Backup του Cpanel;  Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Αφού συνδεθούμε με SSH γράφουμε τις παρακάτω εντολές:

Για το Legacy Backup του Cpanel:
/scripts/cpbackup --force


Για το καινούριο Backup του Cpanel:
/usr/local/cpanel/bin/backup

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Επίσης διαβάστε

Ποιες είναι οι IMAP POP3 SMTP Ports που χρησιμοποιούνται πιο συχνά?
Οι ports για τις ρυθμίσεις email client που χρησιμοποιούνται στο web hosting δείτε παρακάτω τη...