Βάση Συχνών Ερωτήσεων

Ποιες είναι οι IMAP POP3 SMTP Ports που χρησιμοποιούνται πιο συχνά?  Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Οι ports για τις ρυθμίσεις email client που χρησιμοποιούνται στο web hosting

δείτε παρακάτω τη λίστα με τα ports που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε IMAP POP3 SMTP σε έναν email client.


cPanel

   
  cPanel 2082
  cPanel - SSL 2083
  WHM 2086
  WHM - SSL 2087
  Webmail 2095
  Webmail - SSL 2096

Email

   
  POP3 110
  POP3 - SSL 995
  IMAP 143
  IMAP - SSL 993
  SMTP 25
  SMTP Alternate 26
  SMTP Alternate 587
  SMTP - SSL 465

Web

   
  HTTP 80
  SSL 443
  FTP 21
  FTPs 990
  SFTP 22
  SFTP Shared/Reseller Servers 2222
  Webdisk 2077
  Webdisk - SSL 2078
  MySQL 3306
  MSSQL 1433
  SSH 22
  SSH Shared/Reseller Servers 2222

Other

   
  Plesk Control Panel 8880
  Plesk Control Panel - SSL 8443
  Plesk Linux Webmail N/A*
  Plesk Windows Webmail (SmarterMail) 9998**
  Virtuozzo 4643
  DotNet Panel 9001
  DotNet Panel Login 80
  RDP (Remote Desktop Protocol) 4489

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Επίσης διαβάστε

Πώς μπορώ να συνδεθώ στο Webmail μου?
Στη Hostmein σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας που παρέχουμε, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας...
Πως δημιουργώ email πάνω στο domain name μου;
Για τη δημιουργία email συνδεθείτε στο cpanel σας (http://domain.gr/cpanel) και στη συνέχεια...
Η Hostmein παρέχει free web hosting?
Η Hostmein δεν παρέχει free web hosting / δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδας. Με αυτό το τρόπο έχουμε...
Σε ποιον φάκελο ανεβάζω τα αρχεία μου;
Όλα τα αρχεία πρέπει να ανεβάζονται στον φάκελο public_html ή httpdocs( public_html για...