Νέο Αίτημα Υποστήριξης

Νέο Αίτημα Υποστήριξης

Αν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας στην βάση συχνών ερωτήσεων, μπορείτε να υποβάλετε μια αίτηση υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


  sales

τμήμα μελέτης έργων και έκδοσης προτάσεων συνεργασίας


  support

τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών και επίλυσης τεχνικών θεμάτων


  marketing

πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και προώθηση δικτυακών τόπων και επιχειρήσεων


  programming

τμήμα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, modules και custom κώδικα php, jquery, mysql, javascript, html κ.α.


  billing

Λογιστήριο